Utbildning börjar i förskolan

Här får du information om varför det är viktigt att barn går i förskolan och hur det kan bidra till barnets framtida utbildning och lärande.

Alla barn har rätt till en utvecklande, trygg och rolig förskola

Eskilstuna kommun ska erbjuda en trygg, rolig och lärorik upplevelse för alla barn på förskolan. Vi utvecklar våra verksamheter utifrån förskolans läroplan och barnkonventionen som sätter barnet i centrum. Vi har en helhetssyn på våra barns utveckling där vi lägger grunden i deras livslånga lärande.

Förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk utbildning, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Barnen får leka, sjunga, dansa, skapa, lära sig om djur och natur, matematik och andra saker som är viktiga för barns utveckling.

Barn som går i förskola får:

  • 15 timmars kostnadsfri omsorg per vecka för alla barn mellan 3-5 år.
  • ta del av en trygg och kreativ miljö.
  • undervisning av utbildad personal.
  • språkutveckling som skapar förutsättningar för att lyckas i skolan och i livet.
  • lunch alla dagar de är på förskolan. Detta gäller även barn som går 15 timmar per vecka på allmän förskola.

Vi utvecklar barnens språk

Alla barn har rätt att bli lyssnade på att kunna göra sig förstådda.

Barnens språkutveckling är nära kopplat till deras lärande och identitetsskapande. Därför utvecklar vi lärmiljöer, metoder och kompetenser som uppmuntrar barnen att kommunicera och utforska genom sitt språk och andra kommunikationsformer. Goda kunskaper i svenska är en viktig nyckel i barnens fortsatta skolgång

Ett viktigt arbete i förskolan är att se till att varje barn får möjlighet att utveckla sitt talspråk. Utvecklingen sker tillsammans med förskolelärare och andra barn. Under lekfulla former får barnen lära sig nya ord, diskutera och berätta. Forskning visar att ju större ordförråd barnet har i förskoleålder, desto bättre förutsättningar har barnet att lyckas i skolan och med sin framtida utbildning.

Hur är det att gå i förskolan?

Film: Förskolan är till för ditt barn (svenska)

Hur är det att gå i förskolan och vad får ditt barn lära sig där? I den här filmen från Skolverket får vi följa Amir en helt vanlig dag på förskolan. Filmen riktar sig till dig som har barn i förskoleåldern och som inte har kommit i kontakt med den svenska förskolan förut. Här får du svar på de vanligaste frågorna om förskolan.

Det finns drygt 50 kommunala förskolor runt om i Eskilstuna kommun. Förskolan är kostnadsfri 15 timmar per vecka från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år. Du får själv önska vilken förskola ditt barn ska gå på.

För att göra en ansökan av förskoleplats kan du:

Här kan du läsa mer om ansökan, kö och avgifter.

Har du frågor?

Har du frågor om Eskilstunas förskolor, kontakta Eskilstuna direkt. Se kontaktuppgifter längst ner på denna webbsida.

Länkar till mer information:

Förskolor i Eskilstuna

Ansökan, kö och avgifter för förskolan

Skolverket: Om förskolan

Uppdaterad: 29 september 2023