Familjecentralen Torshälla

På familjecentralen erbjuder vi öppen förskola, föräldrastöd av familjevägledare, barnhälsovård av BVC och mödravård av barnmorska.

Öppna förskolan välkomnar alla vårdnadshavare och barn i Eskilstuna till oss! Känner du till nyanlända familjer med barn i åldern 0-5 år som vill träffa andra barn och vårdnadshavare? Berätta för dem om Öppna förskolan. Här kan de leka och umgås med andra familjer tillsammans med våra pedagoger.

För aktuella öppettider se på vår Facebooksida eller Instagram.

Öppettider på öppna förskolan

För aktuella öppettider se vår Facebook-sida.

Måndag kl. 9.00-12.00 ( 0-6 år, förskolebarn)

Tisdag kl. 9.00-12.00 ( 0-6 månader)
Tisdag kl. 13.00-16.00 ( 0-3 år)

Onsdag kl. 9.00-12.00 ( 0-6 år, förskolebarn)
Onsdag kl. 13.00-16.00 ( 0-3 år)

Torsdag kl. 9.15 -12.00 (6 mån-18 mån)
Torsdag em. Sluten grupp (öppna förskolan stängd)

Fredag kl. 9.00-12.00 ( 0-6 år, förskolebarn), 13.00-15.30 (0-3 år).

Sångstund varje dag kl. 10.00

Så arbetar vi

Öppna förskolan är samlingspunkten på Familjecentralen. Hit kan du komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer. Verksamheten riktar sig i första hand till barn som inte är inskrivna i förskolan och i sällskap med vuxen. Ingen anmälan behövs och du kommer och går som du vill under öppettiderna.

Du har själv ansvar för ditt barn under vistelsen på Öppna Förskolan. Pedagogerna erbjuder aktiviteter som du och ditt barn kan delta i tillsammans med andra barn och vuxna så som sångstund och skapande aktiviter.

Familjevägledaren från Socialtjänsten kan du vända dig till om du har frågor kring ditt föräldraskap. Detta gällande barn upp till 12 års ålder. Du kan vara anonym och vi för inga journaler.

Samtalet formas tillsammans med dig utifrån ditt och din familjs behov av stöd. Utgångspunkten är alltid att ta vara på din familjs resurser och kompetens. Vi har tystnadsplikt och kontakten med oss är kostnadsfri.

Du är välkommen till oss på Barnmorskemottagningen, Familjecentralen Torshälla, om du är gravid eller har frågor kring graviditet. Vi ger preventivmedelsrådgivning till dig som är mellan 20 och 50 år.

Ring oss på telefon 016-10 40 28 för att boka tid hos barnmorska.

Vi som arbetar här är BHV-sköterskor och vi följer barnhälsovårdens nationella basprogram. Till oss kan du vända dig med frågor om barnets hälsa. Vi tar emot barn i åldern 0-6 år och vi träffas regelbundet under barnets första sex år för kontroll av tillväxt och utveckling. På BVC har vi tillgång till distriktsläkare.

Vårt mål är att lägga fokus på föräldraskap och att se barnet ur ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Vi vill främja hälsa och ge stöd och råd i föräldraskapet både enskilt och i grupp, men utgår alltid från ditt och ditt barns behov.

Familjecentralen Torshälla

Öppen förskola, Barnmorskemottagningen, BVC och Socialtjänst.

Telefon:

Besöksadress

Öppettider

Måndag kl. 9.00-12.00 ( 0-6 år, förskolebarn)

Tisdag kl. 9.00-12.00 ( 0-6 månader)
Tisdag kl. 13.00-16.00 ( 0-3 år)

Onsdag kl. 9.00-12.00 ( 0-6 år, förskolebarn)
Onsdag kl. 13.00-16.00 ( 0-3 år)

Torsdag kl. 9.15 -12.00 (6 mån-18 mån)
Torsdag em. Sluten grupp (öppna förskolan stängd)

Fredag kl. 9.00-12.00 ( 0-6 år, förskolebarn), 13.00-15.30 (0-3 år).

Sångstund varje dag kl. 10.00

Uppdaterad: 29 september 2023