Familjecentralen Fröslunda

Öppna förskolan är stängd

Öppna förskolorna i Eskilstuna kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och håller verksamheten stängd tillsvidare utifrån att minska smittspridningen av Covid 19.

Den 18 december införde Folkhälsomyndigheten ytterligare rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. En rekommendation var att kommuner och regioner ska stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig. Läs mer om de ytterligare åtgärderna

Familjecentralen Fröslunda

Öppen förskola

Besöksadress

Uppdaterad: 5 maj 2021