Så arbetar vi

Öppen Förskola 

Öppna Förskolan är samlingspunkten på Familjecentralen. Hit kan du komma för att leka, lära, få stöd i föräldraskapet och lära känna andra familjer. Verksamheten riktar sig i första hand till barn som inte är inskrivna i förskolan och i sällskap med vuxen.

Ingen anmälan behövs och du kommer och går som du vill under öppettiderna. Du har själv ansvar för ditt barn under vistelsen på Öppna Förskolan. Pedagogerna erbjuder aktiviteter som du och ditt barn kan delta i tillsammans med andra barn och vuxna så som sångstund och skapande aktiviter.

Stöd i föräldraskapet

Familjevägledaren från Socialtjänsten kan du vända dig till om du har frågor kring ditt föräldraskap. Detta gällande barn upp till 12 års ålder. Du kan vara anonym och vi för inga journaler.

Samtalet formas tillsammans med dig utifrån ditt och din familjs behov av stöd. Utgångspunkten är alltid att ta vara på din familjs resurser och kompetens. Vi har tystnadsplikt och kontakten med oss är kostnadsfri.

Barnmorskemottagning

Du är välkommen till oss på Barnmorskemottagningen, Vårdcentralen City, om du är gravid eller har frågor kring graviditet. Vi ger preventivmedelsrådgivning till dig som är mellan 20 och 50 år.

Ring oss på telefon 016-10 40 28 för att boka tid hos barnmorska.

Barnavårdscentral / BVC

Vi som arbetar här är BHV-sköterskor och vi följer barnhälsovårdens nationella basprogram. Till oss kan du vända dig med frågor om barnets hälsa. Vi tar emot barn i åldern 0-6 år och vi träffas regelbundet under barnets första sex år för kontroll av tillväxt och utveckling. På BVC har vi tillgång till distriktsläkare.

Vårt mål är att lägga fokus på föräldraskap och att se barnet ur ett medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt perspektiv. Vi vill främja hälsa och ge stöd och råd i föräldraskapet både enskilt och i grupp, men utgår alltid från ditt och ditt barns behov.

Familjecentralen City

Öppen Förskola, Barnmorskemottagningen, BVC och Socialtjänst

Telefon:

Uppdaterad: 14 oktober 2021