Kontakta förskolans ledning

Här hittar du kontaktuppgifter till förskolans ledning på Barn- och utbildningsförvaltningen. Kontaktuppgifter till rektorer på våra förskolor hittar du på respektive förskolas sidor.

Förskolans ledning har i uppdrag att tillsammans med rektorerna stödja, inspirera och utmana verksamheterna i deras utvecklingsprocesser. Arbetet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter att alla barn ska få en likvärdig och modern utbildning som ger dem möjligheter till ett gott liv och en bra grund inför framtiden.

Tina Persson

Skolchef förskolan

Telefon:

Emma Sandin

Biträdande skolchef förskolan

Telefon:

Karin Strömbom Landquist

Biträdande skolchef förskolan

Telefon:

Katarina Andersson

Enhetschef Stöd och utvecklingsenheten, Familjecentraler och Mötesplatser

Telefon:

Uppdaterad: 2 februari 2024