Inloggningssida till förskoleenkäter 2021

Tack för att du tar dig tid att lämna synpunkter om ditt barns förskola. Dina synpunkter är viktiga för oss! De hjälper oss bli bättre 

Välj enkät att svara på:

Varje enkät finns på följande språk: arabiska, sorani (kurdiska), engelska, finska, tigrinja, persiska och somaliska. Alla svar behandlas anonymt.

Vi behöver ditt svar senast söndagen den 31 oktober.

Uppdaterad: 10 september 2021