Grunden för ett livslångt lärande

Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk utbildning, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Förskolans ledning har i uppdrag att tillsammans med rektorerna stödja, inspirera och utmana verksamheterna i deras utvecklingsprocesser. Arbetet vilar på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi strävar efter att alla barn ska få en likvärdig och modern utbildning som ger dem möjligheter till ett gott liv och en bra grund inför framtiden.

Karin Strömbom Landquist

Biträdande skolchef förskolan

Telefon:

Emma Sandin

Biträdande skolchef förskolan

Telefon:

Tina Persson

Skolchef förskolan

Telefon:

Uppdaterad: 14 oktober 2021