Fristående pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och finns i flera olika former. Den vanligaste formen av enskild pedagogisk omsorg är dagbarnvårdare som tar emot en grupp barn i sitt eget hem under den tid då vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Fristående pedagogisk omsorg drivs av en privat anordnare, som till exempel ett bolag, en förening eller en enskild person. Den som driver en enskild pedagogisk omsorg kallas enskild huvudman. Eskilstuna kommun har tillsynsansvar av dessa verksamheter.

Om du vill ställa ditt barn i kö till enskild pedagogisk omsorg kontaktar du någon av verksamheterna direkt.

Uppdaterad: 24 augusti 2022