Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Vreta förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

På Vreta förskola stimuleras barnen av en mängd aktiviteter på vår förskolegård som erbjuder många olika rum där skogen är ett naturligt inslag. Barnen delas in i mindre grupper för att skapa trygghet och möjliggöra projektarbeten. Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande och intressen samt leda våra projektarbeten framåt.

Vi har en hög andel förskollärare på förskolan och dessa leder arbetet med att upprätthålla målen i Läroplanen för förskolan. Vreta förskola har under läsåret 2018/2019 renoverats för mer energieffektiv byggnad, bättre ventilation men framför allt en attraktivare inomhusmiljö med stora pedagogiska förutsättningar. Vi utvecklar en digital studio för att använda i våra projektarbeten.

Vreta förskola

Kontakt för besök på avdelningar för de yngre barnen

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-18.00

Uppdaterad: 17 februari 2022