Eskilstuna kommun

För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

För oss på Vreta förskola är det viktigt med ett gott samarbete med er vårdnadshavare. Därför ser vi den dagliga kontakten som en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt barn. Under det barnaktiva samtalet som ni vårdnadshavare erbjuds varje år blir barnen synliggjorda och lyssnade på.

På hösten har vi ett möte för vårdnadshavare och på våren bjuds alla in till en kväll. Ni har också möjlighet att möta vår förskolechef på förskolan då ni bjuds in till forum för vårdnadshavare en gång per termin.

Öppettider och stängningsdagar

Vreta förskola har öppet måndag-fredag klockan 6.00-18.00.

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Sommar 2023

Vreta förskola har öppet hela sommaren. Under v.28-31 samarbetar förskolan med fler förskolor i vårat område och tar emot barn som behöver omsorg under dessa veckor.

Planeringsdagar när förskolan är stängd 2023

  • 13 och 14 februari

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hans ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Vreta förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-18.00

Uppdaterad: 6 februari 2023