Så arbetar vi

Här kan du läsa om Tunavallens förskola.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar och stänger med gemensam omsorg och utbildning med barn och pedagoger från flera avdelningar.

Pedagogisk frukost, lunch och mellanmål serveras enligt Eskilstunas kommuns riktlinjer.

Under större del av dagen delas barnen in i mindre grupper för utbildning, undervisning och omsorg enligt förskolans läroplan.

Vårt arbetssätt

På Tunavallens förskola är vi vuxna aktiva med barnen och har ett stort barnfokus. Förskolans utbildning och undervisning utgår från barnens behov, intressen och erfarenheter. Vi planerar undervisningen utifrån bland annat förskolans läroplan och barnkonventionen, som sätter barnet i Centrum. Till vårt förfogande har vi gemensamma rum som lilla torget, ateljé, vattenrum och lilla biblioteket.

Utbildningen och undervisning utgår ifrån olika teman. Genom ett tematiserat arbetssätt berörs flera av läroplanens mål samtidigt. Barnens lärande blir då mångsidigt och sammanhängande.

Delaktighet

På vår förskola ska ALLA mötas av respekt, där finns trygga barn/vårdnadshavare och närvarande och pålästa pedagoger. På Tunavallens förskola ska alla behandlas utifrån de unika individer de är och här ges varje barn möjlighet till att utvecklas. Här lockar vi fram barnens nyfikenhet och med lust och glädje upplever vi saker tillsammans. Vi vill att barnen ska bli självständiga och vi tror på deras förmågor. Därför uppmuntrar vi barnen till att klara saker själva eller kanske ta hjälp från sina kompisar.

Genom ett tematiserat arbetssätt uppfylls barnens rätt till delaktighet och inflytande. Temat väver in de behov, intressen och erfarenheter som barnen själva på olika sätt ger uttryck för.

Språkutveckling

Språk och språkutveckling är centrala inslag i utbildning och undervisning. Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Genom att vistas i mindre grupper under större del av dagen skapas många tillfällen till dialog och kommunikation. Genom ett nära samarbete med biblioteket och lässatsningen arbetar vi för att öka barnens intresse och lust för böcker och läsning. Vi satsar på våra läsmiljöer och har ett stort omfång litteratur som används av barnen själva och vid den dagliga högläsningen. I förskolans lilla bibliotek finns förutom böcker tillgång till olika typer av spårkutvecklade material.

Lek

Leken har en central plats i förskolans utbildning och undervisning. Den är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Vi använder lek- och lärmiljöer som ett viktigt redskap för den undervisning vi bedriver. Genom närvarande pedagoger som introducerar och inspirerar barnen till lek bekräftar vi lekens betydelse.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar lärandesituationer för att barnen ska kunna se och tänka tillbaka på vad som hände tillsammans med oss pedagoger. Vi använder olika typer av dokumentation för att beskriva vår utbildning och undervisning och dess syfte och för att bättre kunna planera och utvärdera.

Tunavallens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-17.30

Uppdaterad: 18 mars 2024