Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Tunavallens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Kl. 6.15 öppnar förskolan på hemvisten Tornet.

Kl. 7.00-7.15 börjar barnen gå till respektive hemvist.

Kl. 7.45 serveras frukost i restaurangen.

Kl. 9.00 delas barnen in i mindre grupper där fokus ligger på temainriktade projekt. Några grupper går ut medan några grupper stannar kvar inne.

Kl. 10.45-11.20 serveras lunch för 1:a sittningen.

Kl. 11.50-12.30 serveras lunch för 2:a sittningen.

Kl. 13.45 serveras mellanmål 1.

Kl. 14.30 Serveras mellanmål 2.

Cirka kl. 16.30-17.00 slår alla hemvister ihop sig och går in till Lill-torget.

Kl. 18.30 stänger förskolan.

Vårt arbetssätt

På Tunavallens förskola är vi vuxna aktiva med barnen och har ett stort barnfokus. Det betyder att vi utgår från barnen och deras utvecklingsbehov när vi bestämmer våra projektrubriker. Till vårt förfogande har vi gemensamma rum som torget, ateljén, vattenrummet och pentagonen.

På Tunavallens förskola inleds varje läsår med att arbetslagen har en observationsperiod i verksamheten. Barnens observeras utifrån deras intressen, behov och erfarenheter för att pedagogerna i sin tur arbetar fram en organisation och struktur där alla barn får ingå i en grupp med ett färre antal barn under större del av dagen. Det skapar goda förutsättningar för pedagogerna att kunna bedriva utbildning och undervisning. Genom att låta barnen vistas i mindre grupper blir deras miljö dessutom lugnare vilket gynnar deras utveckling och vi pedagoger hinner se alla barn.

Under förmiddagen på tisdagar, onsdagar och torsdagar arbetar vi i projektgrupper. Då är det mer fokus på ett temainriktat projekt som är utformat efter vad just den barngruppen behöver utveckla eller vill fokusera på. Vår grundtanke är att när en grupp är inne är en annan grupp ute.

De styrdokument som vi använder oss av är Skollagen, läroplanen, likabehandlingsplanen och förskole området Centrums framarbetade handlingsplan för alla barns språkutveckling.

Vi är en förskola med hälsoprofil, där vi lägger stor vikt vid vad vi äter. 2017 fick Tunavallens förskola ta emot White Guide Jr-utmärkelsen Sveriges bäst förskolekök. 2018 följdes det upp med att kockarna utsågs till Sveriges bästa förskolekockar.

Delaktighet

På Tunavallens förskola strävar vi efter att varje barn ska ha ett eget inflytande över sin dag. Material och leksaker ska finnas så att barnen själva kan välja och använda det. Det projektinriktade arbetet styrs av barnen intressen och behov. Vår miljö är utformad så att barnen utmanas till lärande och samspel med både barn och vuxna. På vår förskola ska ALLA mötas av respekt, där finns trygga barn/vårdnadshavare och närvarande och pålästa pedagoger. På Tunavallens förskola ska alla behandlas utifrån de unika individer de är och här ges varje barn möjlighet till att utvecklas. Här lockar vi fram barnens nyfikenhet och med lust och glädje upplever vi saker tillsammans. Vi vill att barnen ska bli självständiga och vi tror på deras förmågor. Därför uppmuntrar vi barnen till att klara saker själva eller kanske ta hjälp från sina kompisar.

Språkutveckling

Kommunikation och samspel är grunden för språkutveckling. Vi arbetar med språket i vardagen vid alla rutinsituationer som påklädning, blöjbyte och måltider etc. Vi försöker att ta till vara på alla tillfällen för att stärka och föra barnens språkutveckling framåt. Vi läser böcker tillsammans med barnen varje dag och barnen har även tillgång till att titta i böckerna själva och tillsammans. Vi har ett litet ”bibliotek” i vårt Lila rum.

Lek

I leken ser vi att barnen får möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek stimulerar fantasi och inlevelse, den kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. Därför tycker vi att det är viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. Vi ser leken som viktig därför planerar vi hur vi stödjer barnen i leken. Det kan ske med aktiv närvaro eller genom att tillföra stöd i leken.

Pedagogisk dokumentation

Vi använder oss bland annat av en dokumentationsmall som vi gemensamt arbetat fram och som innehåller bakgrund, syfte, observationsfas, nuläge, nyläge, analys och slutsats. När vi dokumenterar barnets nuläge/nyläge kan vi följa upp barnets utveckling och lärande. Genom denna mall följer vi barnets/gruppens lärprocesser, där påverkans faktorer som pedagogrollen, miljön och övrig verksamhet kritiskt granskas. Mallen används systematiskt i vardagsarbetet och har ett flöde där vi följer de olika processerna. För att verksamheten skall gå framåt granskar vi kritiskt våra dokumentationer och använder oss av beprövad erfarenhet och forskning på vetenskaplig grund. Analys och slutsats görs kontinuerligt för att ge barnen bästa förutsättning till lärande och driver verksamheten framåt.

För att göra barnen medvetna om sitt lärande, behöver vi ge barnen möjlighet att följa lärandet i den dokumentation vi använder oss av.

Tunavallens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.00

Uppdaterad: 21 juni 2022