För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Det är viktigt för oss att ta del av föräldrars tankar och åsikter. Vi bjuder regelbundet in föräldrar till samverkan av olika slag.

Öppettider och stängningsdagar

Förskolan är öppen vardagar mellan 06.15 - 18.00.

Under höstterminen 2021 håller förskolan stängt för planeringsdag 6 december.

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hans ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Tunavallens förskola

Telefon:

Besöksadress

Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00

Uppdaterad: 23 september 2021