Eskilstuna kommun

För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

För oss på Tegelvikens förskola är det viktigt med ett gott samarbete med er vårdnadshavare. Därför ser vi den dagliga kontakten som en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för ditt barn. Under det barnaktiva samtalet som ni vårdnadshavare erbjuds varje år blir barnen synliggjorda och lyssnade på.

På hösten har vi ett möte för vårdnadshavare och på våren bjuds alla in till en avslutningskväll. Ni har också möjlighet att möta vår förskolechef på förskolan då ni bjuds in till forum för vårdnadshavare en gång per termin.

Inskolning

Vi på Tegelvikens förskola arbetar med en föräldraaktiv inskolning. Det innebär att du som vårdnadshavare finns med som en trygghet till ditt barn under större delen av inskolningen.

För att barnet själv ska få möjlighet att välja vilken pedagog hen vill knyta an till, får barnet under inskolningen möta flera pedagoger. Det sker när barn och vårdnadshavare träffas i en mindre barngrupp tillsammans med pedagogerna. På så sätt får barnet också göra ett eget aktivt val som vi känner ger mer trygghet under inskolningen.

Vi vill att inskolningen ska vara en positiv upplevelse. Därför är de första dagarnas vistelsetid på förskolan bara ett par timmar. Utifrån hur nöjd barnet är och när hen har funnit sin trygghetsperson kommer inskolningen att gå vidare med att vårdnadshavaren får avlägsna sig från barnets närhet under en kortare tid.

För oss är det även viktigt att ni som vårdnadshavare känner er lugna och trygga med oss som arbetar på förskolan.

Vi här på Tegelviken har en förståelse att denna process är olika för alla barn och inskolningen kommer att vara olika lång då den kommer att skräddarsys beroende på barnet. Det kan vara bra att räkna med cirka 1-2 veckors inskolning.

Öppettider och stängningsdagar

Tegelvikens förskolan har öppet måndag-fredag klockan 6.00-18.00

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Sommar 2023

Tegelvikens förskola är stängd v.28-31. Vid behov av omsorg under den här perioden är ni välkomna till Vreta förskola. Vreta förskola har öppet för fler förskolor i vårat område under dessa veckor.

Planeringsdagar när förskolan är stängd 2023

  • 27 och 28 februari

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hans ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Tegelvikens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-17.30

Uppdaterad: 6 februari 2023