Eskilstuna kommun

För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Föräldrar har möjlighet till inflytande främst genom möten och samtal i den dagliga kontakten med personalen. Vi arbetar mycket med bilder för att visa barnens utveckling, lärande och samspel. Bilderna använder vi för att återkoppla till den aktuella pedagogiska verksamheten som vi samtalar med både barn och föräldrar om.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra barnens lärande och samspel.

Varje förälder erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år tillsammans med en pedagog.

Öppettider och stängningsdagar

Förskolan har öppet på vardagar mellan klockan 6.00-17.30.

Planeringsdagar när förskolan är stängd

  • 23/1 2023
  • 13/2 2023
  • 26/5 2023

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hans ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Tallåsens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-17.30

Uppdaterad: 11 januari 2023