För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Föräldrar har möjlighet till inflytande främst genom möten och samtal i den dagliga kontakten med personalen. Vi arbetar mycket med bilder för att visa barnens utveckling, lärande och samspel. Bilderna använder vi för att återkoppla till den aktuella pedagogiska verksamheten som vi samtalar med både barn och föräldrar om.

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg för att synliggöra barnens lärande och samspel.

Varje förälder erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år tillsammans med en pedagog.

Öppettider och stängningsdagar

Förskolan har öppet på vardagar mellan 06.00 och 17.30.

Under vårterminen 2021 har förskolan stängt för planeringsdag den 15/2 och 21/5.

Tallåsens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 17.30

Uppdaterad: 5 april 2021