Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Syrenens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

Vårt arbetssätt

Vår verksamhet grundar sig i barnens intressen och nyfikenhet. I vår undervisning och i den fria leken utmanas barnen till att lära nytt och att skaffa sig nya erfarenheter och kunskaper som gör att barnen utvecklas. Trygghet och relationsbildande är viktigt för oss när det gäller såväl barnens som vårdnadshavares trygghet, och vi har ett nära samarbete och kommunikation med hemmen.

Vi har en varierad och intressant innemiljö med material som lockar till lek och utforskande. Barnen har förskolans samtliga rum till sitt förfogande och de olika rummen erbjuder varierande material.

Vi gör ofta utflykter och utforskar det vår närmiljö har att erbjuda. Det kan handla om att gå till skogen, stadsparken, stadsbiblioteket eller helt enkelt en kort promenad till den närliggande pulkabacken. Genom att få ta del av det vår närmiljö har att erbjuda får barnen förståelse för olika funktioner som har betydelse för det dagliga livet, samt att de utmanas i sin motorik.

Syrenen arbetar med konceptet ”fiffig kompis”, vilket innebär att barnen uppmuntras till att hjälpa och stötta varandra. Vi ser en vinst i att blanda äldre och yngre barn vid vissa tidpunkter på dagen för att låta de äldre barnen inspirera och hjälpa de yngre.

Språkutveckling

Språket och kommunikation är en av grunderna i vårt dagliga arbete. Vi lägger stor vikt vid de vardagliga återkommande rutinerna som t.ex. måltider. Där samtalar vi tillsammans med barnen och ger dem möjlighet att utveckla sitt språkande i en trygg och välbekant miljö.

Vi sjunger, ramsar, har språksamlingar och spelar spel tillsammans med barnen för att stärka deras språk. Vi lägger stor vikt vid läsning och läser böcker dagligen och har tillhörande boksamtal kring innehåller i böckerna.

Utöver detta använder vi oss av TAKK, teckenstöd, som barnen och pedagoger använder i vardagen. På så sätt stärker vi barnens språkande på flera olika sätt och ger dem ytterligare ett sätt att kommunicera och göra sina röster hörda.

Lek

På Syrenens förskola prioriteras leken och vi ser hur den skapar goda förutsättningar för barns utveckling och lärande. I leken tränas bland annat motorik, kommunikation, socialt samspel och att utveckla sin fantasi. Vi försöker erbjuda barnen en varierad vardag med såväl styrd som fri lek.

Syrenens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 4 september 2023