Eskilstuna kommun

För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

På Syrenen har vi ett aktivt föräldraråd som består av fyra föräldrar från respektive avdelning och en pedagog. Ett par gånger per år träffas representanterna från varje föräldraråd samt förskolecheferna.

Föräldramöten och utvecklingssamtal

Vi har två föräldramöten per år, ett på hösten och ett på våren och vi erbjuder vårdnadshavarna ett utvecklingssamtal en gång per år.

Inskolningen för de yngre barnen är cirka två veckor och för de äldre cirka en vecka.

Öppettider och stängningsdagar

Våra ordinarie öppettider är helgfria vardagar klockan 6.30-17.30.

Planeringsdagar när förskolan är stängd ht 2023

  • Måndag 2 oktober
  • Tisdag 7 november


Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Syrenens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 18 augusti 2023