För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

På Syrenen har vi ett aktivt föräldraråd som består av fyra föräldrar från respektive avdelning och en pedagog.Ett par gånger per år träffas representanterna från varje föräldrarråd samt förskolecheferna.

Föräldramöten och utvecklingssamtal
Vi har två föräldramöten per år, ett på hösten och ett på våren och vi erbjuder vårdnadshavarna ett utvecklingssamtal en gång per år.

Inskolningen för de yngre barnen är cirka två veckor och för de äldre cirka en vecka.

Öppettider och stängningsdagar

Våra ordinarie öppettider är helgfria vardagar klockan 06.30 - 17.30

Stängningsdagar vt-2021
Följande dagar har förskolan stängt för kompetensutveckling av personal.

Torsdag 28 januari
Måndag 3 maj

Syrenens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30 - 18.30

Uppdaterad: 5 april 2021