För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

På vår förskola arbetar vi för att skapa ett nära och förtroendefullt samarbete tillsammans med er vårdnadshavare. Vi strävar efter att ge er vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

Samverkan

Du kommer att vara delaktig i introduktionen av ditt barn till förskolan. Utöver det dagliga mötet vid hämtning/lämning så kommer du att bjudas in till utvecklingssamtal och annan föräldrasamverkan.

Du är naturligtvis välkommen att dela ditt barns vardag, när som helst, under året och framföra tankar kring ditt barns tid på förskolan.

Introduktion av ditt/dina barn

Vi kommer att kontakta dig, som vårdnadshavare, någon/några veckor innan planerad start av ditt barns introduktion till förskolan. Viktigt att det är rätt kontaktuppgifter hos Eskilstuna Direkt, så att vi kan nå dig.

Tillsammans med er så vill vi ge era barn en trygg, rolig och lärorik uppväxt!

Öppettider och stängningsdagar

Våra ordinarie öppettider är helgfria vardagar klockan 06:15-17:30.

Planeringsdagar när förskolan är stängd

Höstterminens planeringsdagar är

  • 30 augusti 2024
  • 14 oktober 2024
  • 6 december 2024

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Sundbyvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 06:15-17:30

Uppdaterad: 24 juni 2024