För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Strigeln har inskolningssamtal, uppföljningsamtal, traditionella föräldramöten och gemensamma familjesammankomster.
Vi har ett föräldraråd med representanter för föräldrarna och personalen.

Ett par gånger per år träffas representanter från varje föräldraråd samt förskolecheferna.

Öppettider och stängningsdagar

Förskolan är normalt öppen mellan 06.10 och 18.30.

Under vårterminen 2021 är förskolan stängd för planeringsdagar den 22/1 och 24/5.

Strigelns förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.30

Uppdaterad: 5 april 2021