Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Stensborgsgatans förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

På förskolan Stensborgsgatan finns det sex avdelningar. På Rönnen, Lönnen och Kastanjen är barnen mellan 1-3 år och våra 3-6 åringar tillhör avdelningarna Aspen, Eken och Pilen.

Under större delen av dagen vistas barnen i mindre grupper för att skapa goda förutsättningar för barns inflytande, lärande och lek.

Vår pedagogik utgår från barnens intressen och förutsättningar och riktar sig främst mot att ge barnen en trygg och utvecklande lärandemiljö. Det pedagogiska arbetet pågår under hela dagen och vi ser möjligheterna att utmana och stimulera barns lärande.

På Stensborgsgatan arbetar vi tematiskt utifrån läroplanens målområden.

Stensborgsgatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-17.30

Uppdaterad: 17 februari 2022