Stensborgsgatans förskola ligger cirka 1 km söder om Eskilstuna centrum. Vi har gångavstånd till fotbollsplaner, parker, Vilsta friluftsområde och Odlarskogen.

På förskolan har vi sex avdelningar med cirka 120 barn och 25 pedagoger. Förskolan är organiserad så att två avdelningar bredvid varandra, en så kallad modul, samarbetar genom att barnen, vid cirka 3 års ålder, flyttar från yngresidan (barn mellan cirka 1 och 3 år) till äldresidan (barn mellan cirka 3 och 6 år).

Förskolans arbete utgår från barnets behov och intressen samt verksamhetens uppsatta mål.

Förskolan stänger sommaren 2023

Den 26 april 2022 fattade förskolenämnden beslut att avveckla verksamheten på Stensborgsgatans förskola fram till sommaren 2023. Därför kan vi inte ta emot några nya barn på vår förskola.

Stensborgsgatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-17.30

Uppdaterad: 27 april 2022