För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Vi möter upp alla vårdnadshavare varje dag när de lämnar och hämtar sina barn. Vi berättar då bland annat vad som har hänt under dagen.

Vi har förskolemöte där vårdnadshavare får en inblick i hur vardagen ser ut på förskolan samt hur vi arbetar utifrån läroplanen och de kommunala styrdokumenten. Vårdnadshavare ges då tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter.

Vi har ett drop-in för vårdnadshavare på höstterminen och en familjefest på vårterminen.

Öppettider och stängningsdagar

Förskolans ordinarie öppettider är Måndag - Fredag 06:15 - 18:30

Två dagar per termin stänger förskola för planering, fortbildning för pedagogerna och utvärdering av verksamheten.

Datum för stängningsdagar VT 2021:
Fredag 12/2
Måndag 24/5

Sommarförskola 2021:
Fröslundavägens förskola

Stenby förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.30

Uppdaterad: 3 maj 2021