För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Vi möter upp alla vårdnadshavare varje dag när de lämnar och hämtar sina barn. Vi berättar då bland annat vad som har hänt under dagen.

Vi har förskolemöte där vårdnadshavare får en inblick i hur vardagen ser ut på förskolan samt hur vi arbetar utifrån läroplanen och de kommunala styrdokumenten. Vårdnadshavare ges då tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter.

Vi har ett drop-in för vårdnadshavare på höstterminen och en familjefest på vårterminen.

Öppettider och stängningsdagar

Förskolans ordinarie öppettider är måndag-fredag klockan 6.15-18.00.

Två dagar per termin stänger förskola för planering, fortbildning för pedagogerna och utvärdering av verksamheten.

Planeringsdagar när förskolan är stängd

  • Måndag 15 januari 2024
  • Fredag 17 maj 2024

Sommarförskola

I vårat område slår vi samman förskolorna och har en sommarförskola öppet under veckorna 28-31. vilken förskola som håller öppet kommuniceras till vårdnadshavarna via Vklass.

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Stenby förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 23 februari 2024