Stenby förskola ligger cirka 3,5 kilometer sydväst om Eskilstuna centrum, mellan Stenby och Råbergstorp i direkt anslutning till Kronskogen.

Förskolan har plats för cirka 160 barn fördelat på fyra hemvister/avdelningar, Manicken, Mojängen, Mackapären och Krumeluren. Varje hemvist/avdelning är åldersindelad i mindre grupper, 1-3 åringarna och 3-5 åringar.

Vår gård är stor med mycket fria ytor som inbjuder till lek och lärande.

Stenby förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 16 februari 2022