Stenby förskola ligger ca 3,5 kilometer sydväst om Eskilstuna centrum, mellan Stenby och Råberstorp i direkt anslutning till kronskogen.

Förskolan har plats för ca 160 barn fördelat på fyra hemvister/avdelningar, Manicken, Mojängen, Mackapären och Krumeluren. Varje hemvist/avdelning är åldersindelad i mindre grupper, 1-3 åringarna och 3-5 åringar.

Vår gård är stor med mycket fria ytor som inbjuder till lek och lärande.

Stenby förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.30

Uppdaterad: 23 september 2021