För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Föräldramöte

På hösten bjuder vi in alla vårdnadshavare på respektive avdelning till ett föräldramöte. Här presenteras bland annat vår lokala verksamhetsplan och likabehandlingsplanen.

Utvecklingssamtal

En gång per läsår inbjuds vårdnadshavare tillsammans med sitt barn till ett barnaktivt utvecklingssamtal. Om vårdnadshavare har behov att prata kring sitt barn utöver utvecklingssamtalet bokas tid för detta.

Avslutningssamtal

Vårdnadshavarna inbjuds till avslutningssamtal när barnet slutar på vår förskola

Uppföljningssamtal

Förskolans gemensamma inskolningsstrategi används på alla avdelningar under föräldraaktiv inskolning. Efter 6–8 veckor bjuder vi in vårdnadshavarna till uppföljningssamtal efter inskolningen.

Aktuell information

Kontinuerlig information kring verksamheten skickas till alla vårdnadshavare via vecko- eller månadsbrev.

Öppettider och stängningsdagar

Snickarvägens förskola har öppet måndag-fredag klockan 6.30-18.30.

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Planeringsdagar när förskolan är stängd 2024

  • 22/1
  • 6/5

Sommarförskola

I vårat område slår vi samman våra förskolor och har en Sommarförskola öppet under v 28-31.

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Snickarvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 5 december 2023