För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Föräldramöte
Påhösten bjuder vi in alla vårdnadshavare på respektive modul till ett föräldramöte. Här presenteras vår lokala verksamhetsplan och likabehandlingsplanen.
Föräldraforum
Två gånger per termin har Sanita föräldraforum. Vårdnadhavare kan träffa förskolechefen och prata om frågor som rör förskolan.

Utvecklingssamtal
En gång per läsår inbjuds vårdnadshavare tillsammans med sitt barn till ett utvecklingssamtal.
Om vårdnadshavare har behov att prata kring sitt barn utöver utvecklingssamtalet bokas tid för detta.

Avslutningssamtal
Vårdnadshavarna inbjuds till avslutningssamtal när barnet slutar på vår förskola

Uppföljningssamtal
Efter 6-8 veckor bjuder vi in vårdnadshavarna till uppföljningssamtal efter inskolningen.

Aktuell information
Kontinuerlig information kring verksamheten skickas till alla vårdnadshavare via vecko- eller månadsbrev.

Öppettider och stängningsdagar

Snickarvägens förskola har öppet måndag - fredag 6.30-18.00.

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Stängda dagar 2021: 15/1 och 17/5

I vårat område slår vi samman förskolor från hela Förskoleområde väster och har en Sommarförskola öppet under v 28-31 samt julen.

Snickarvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30 - 18.30

Uppdaterad: 5 april 2021