Eskilstuna kommun
En innergård med ett lektorn i trä med en gulrutschkana. På gården finns även en vit redskapsbod, ett grönskande träd och en liten gräsmatta.

Samklang

Samklang är en fristående förskola i Eskilstuna centrum.

Uppdaterad: 28 juni 2023