För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

I läroplanen för förskolan står det att förskolan arbete ska ske i nära samarbete med hemmen för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. På Rademachergatans förskola strävar vi mot att ha ett nära samarbete med hemmen genom att minst en gång per år bjuda in till ett föräldramöte där vi presenterar vår verksamhet. Ni som vårdnadshavare får ett tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter. Vi bjuder även in till ett utvecklingssamtal per läsår där du och ditt barn deltar i samtalet och vi pratar med barnet kring dess utveckling, lärande, trivsel och trygghet på förskolan.


Vi lägger även stor vikt vid den dagliga kontakten med vårdnadshavarna för att ge barnen bästa förutsättningar till en bra dag hos oss. Även att ni som vårdnadshavare ska få en inblick i vad vi arbetar med i förskolan så ni kan ha en dialog med era barn hemma om deras dag hos oss.


Ett annat sätt för oss att få ett samarbete med er i hemmen är att vi bjuder in till olika träffar vid till exempel högtider, det kan vara i form av ”drop-in” fika, sommaravslutning eller liknande.


Vi ser gärna att ni som vårdnadshavare deltar aktivt och kommer med förslag när ni ser saker som kan förändras. Om intresse finns kan vi även skapa en grupp (ett föräldraråd) som ses en-två gånger per termin. Detta som ett forum där vi kan lyfta olika frågor och ha pedagogiska diskussioner om förskolans uppdrag.

Öppettider och stängningsdagar

Förskolans öppettider är vardagar mellan 06.30- 18.00. Vid behov 06:15-18:30, kontakta rektor om behovet uppstår.

Under vårterminen 2021 håller förskolan stängt för planeringsdag den 8/2 och 7/6.

Rademachergatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30 - 18.00

Uppdaterad: 4 april 2021