Stjärnan

Stjärnan är en anpassad avdelning för barn på tidig utvecklingsnivå med omfattande funktionsvariationer och stora omvårdnadsbehov.

Stjärnan har fem platser. Det är alltid lika stort antal personal som det är barn i verksamheten. Personalen består både av omsorgsstödjare, barnskötare och förskollärare. Avdelningen har även specialpedagogiskt stöd.

En vanlig dag på Stjärnan

På förmiddagen startar dagen med en sångsamling där personal och barn deltar. Efter det följer en förmiddagsaktivitet innan lunch. Exempel på aktiviteter är vattenlek, fingermålning, baka, utelek på förskolans gård, promenader och andra sinnesstimulerande aktiviteter.

Efter lunchen är det vila. För de barn som är kvar på eftermiddagen serveras mellanmål och barnen har mer individuella aktiviteter eller lek. Exempel på aktiviteter är gunga, lyssna på musik eller sinneslek med leksaker.

Anpassad undervisning och anpassade lokaler

Undervisningen på avdelningen är individanpassad utifrån förskolans läroplan. Stjärnan håller till i lokaler på Skogvaktarvägen 4, som delas av förskolan och korttidsboendet Regnbågen. Lokalerna är anpassade efter barnens behov, det finns exempelvis taklift och andra hjälpmedel tillgängligt.

Stjärnan är ett samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun.

Uppdaterad: 29 april 2024