För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Odlarens föräldrasamverkan består av föräldrar, pedagoger och förskolechef.

Vårt syfte med föräldrasamverkan:

Föräldrasamverkan syfte är att fungera som en samverkansgrupp för alla barns bästa på vår förskola och även kunna fungera som en informationslänk mellan Eskilstuna kommuns Barn- och utbildningsförvaltning, förskolechef, pedagoger och föräldrar.

Föräldrarnas möjlighet att påverka verksamheten. Syftet är dock inte att vara beslutande utan endast vägledande i frågor som rör våra barn.

Målsättningen med föräldrasamverkan är att tillsammans utveckla en välfungerande förskoleverksamhet där föräldrar känner sig delaktiga och välinformerade.

Öppettider och stängningsdagar

Våra ordinarie öppettider helgfria vardagar
Måndag - fredag klockan 06.15 - 17.45

Stängningsdagar vt-2021
Följande dagar har förskolan stängt för kompetensutveckling av personal.

Måndag 25 januari
Måndag 19 april

Odlarens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 17.45

Uppdaterad: 4 april 2021