För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Odlarens föräldrasamverkan består av föräldrar, pedagoger och förskolechef.

Vårt syfte med föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan syfte är att fungera som en samverkansgrupp för alla barns bästa på vår förskola och även kunna fungera som en informationslänk mellan Eskilstuna kommuns Barn- och utbildningsförvaltning, förskolechef, pedagoger och föräldrar.

Föräldrarnas möjlighet att påverka verksamheten. Syftet är dock inte att vara beslutande utan endast vägledande i frågor som rör våra barn.

Målsättningen med föräldrasamverkan är att tillsammans utveckla en välfungerande förskoleverksamhet där föräldrar känner sig delaktiga och välinformerade.

Öppettider och stängningsdagar

Våra ordinarie öppettider helgfria vardagar måndag-fredag klockan 06.15-17.30

Planeringsdagar när Odlarens förskola är stängd ht 2024

  • Torsdag 19 september
  • Fredag 20 september
  • Måndag 9 december

Planeringsdagar när Stjärnan är stängd ht 2024Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Odlarens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 18 juni 2024