För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Vi möter upp alla föräldrar varje dag när de lämnar och hämtar sina barn. Vi berättar då bland annat vad som har hänt under dagen.

Vi har föräldramöte där föräldrarna får en inblick i hur vardagen ser ut på förskolan samt hur vi arbetar utifrån läroplanen och de kommunala styrdokumenten. Föräldrarna ges då tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter.

Vi ser gärna att föräldrarna deltar i föräldraråd då det ger utökade möjligheter att påverka verksamheten utifrån gemensamma intressen och synpunkter.

Öppettider och stängningsdagar

Nyforsgatans förskola är öppen på vardagar mellan 06.15 och 18.00.

Under vårterminen 2021 är förskolan stängd för planeringsdag den 22/1 och 10/5.

Nyforsgatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00

Uppdaterad: 4 april 2021