Eskilstuna kommun

För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Vi möter upp alla föräldrar varje dag när de lämnar och hämtar sina barn. Vi berättar då bland annat vad som har hänt under dagen.

Vi har föräldramöte där föräldrarna får en inblick i hur vardagen ser ut på förskolan samt hur vi arbetar utifrån läroplanen och de kommunala styrdokumenten. Föräldrarna ges då tillfälle att ställa frågor och komma med synpunkter.

Vi ser gärna att föräldrarna deltar i föräldraråd då det ger utökade möjligheter att påverka verksamheten utifrån gemensamma intressen och synpunkter.

Öppettider och stängningsdagar

Nyforsgatans förskola är öppen på vardagar mellan klockan 6.15-18.00.

Planeringsdagar när förskolan är stängd

  • 28/8 2023
  • 13/10 2023

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Nyforsgatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.00

Uppdaterad: 14 juni 2023