Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Norrvallavägens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Hos oss på Norrvallavägens förskola arbetar vi pedagoger med att varje dag sträva efter att ge barnen lärorika möten och upplevelser som genomsyras av ledorden trygghet och glädje. Ni som familj möts av en god stämning av engagerade pedagoger. Vi tänker att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan.

Vårt arbetssätt

Barnens tankar, nyfikenhet och inflytande ligger till grund för den verksamhet och de aktiviteter vi genomför. Vi har som mål att vara ute varje dag på vår härliga stora gård eller i vår närmiljö med närhet till skog och lekparker.Förskolan har ett litet ombonat bibliotek där det finns böcker på både svenska och finska. Ni som vårdnadshavare har möjlighet att låna hem färdiga bokpåsar.

Köket är verkligen husets hjärta och barnen har en fin relation med kockarna. De äldre barnen får under sin tid på förskolan vara med och baka bröd och rulla köttbullar, vilket är enormt uppskattat.

Barns inflytande och delaktighet

Utifrån barns intressen, behov och erfarenheter arbetar pedagogerna fram en organisation och struktur där alla barn får ingå i en grupp med ett färre antal barn under större del av dagen.

Social språkmiljö

Förskolan har ett litet ombonat bibliotek där det finns böcker på både svenska och finska. Ni som vårdnadshavare har möjlighet att låna hem färdiga bokpåsar.

Lek

Leken har en central plats på förskolan. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar barnens vardag tillsammans med barnen. vi sätter upp bilder och text (kopplat till vår läroplans mål) på väggarna för att både barn, vårdnadshavare och vi pedagoger ska kunna reflektera tillsammans över det vi gjort.

Norrvallavägens förskola

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 3 mars 2022