För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Föräldramöten

Vi bjuder in föräldrarna till ett föräldramöte en gång per termin.

Inskolningssamtal

Innan barnet börjar sitter pedagogen och föräldern ner för att prata om barnet och om hur våra rutiner fungerar. När barnet har hunnit vara hos oss några veckor så erbjuder vi också föräldrarna ett uppföljningssamtal. Vi berättar hur det har gått för barnet och föräldrarna får lämna synpunkter på inskolningsperioden.

Samtal kring barnets utveckling

Vi erbjuder föräldrarna ett samtal två gånger per år.

Enkät

Vi tycker att det är viktigt att ni som föräldrar känner er trygga med oss och vi är glada för synpunkter ang. vår verksamhet. Varje år har ni föräldrar möjlighet att vara med och påverka era barns verksamhet, genom att besvara en förskolenkät som skickas ut till er. Det är viktigt att ni besvarar den, vi utvärderar den och har den som grund i vår verksamhet.

Avslutningssamtal

När barnet slutar hos oss på Norrvalla så erbjuder vi ett samtal för att prata om tiden som varit samt avsluta barnets tid hos oss på ett bra sätt.

Samkväm

På våren brukar vi göra något gemensamt för alla föräldrar och barn på avdelningen t.ex. picknick, grillkväll, tipspromenad osv.

Öppettider och stängningsdagar

Norrvallavägens förskola har öppet måndag - fredag 6.30-18.00.


Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.
Stängda dagar 2021: 11/1

I vårat område slår vi samman förskolor från hela Förskoleområde väster och har en Sommarförskola öppet under v 28-31 samt julen.

Norrvallavägens förskola

Öppettider

Måndag - Fredag 06.15 - 18.00

Uppdaterad: 4 april 2021