För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Föräldrasamverkan

Vi strävar efter att ha ett bra samarbete med föräldrarna. Vi har fortlöpande samtal om barnen och deras behov. Föräldrarna erbjuds inblick i barnens förskoletid genom barnens individuella portfoliopärmar, gruppdokumentationsväggar samt genom daglig information.

Föräldrarna erbjuds ett utvecklingssamtal per år som utgår ifrån barnens individuella portfoliopärmar. Därutöver erbjuder vi givetvis samtal utifrån önskemål och behov under hela läsårets gång.

Vi har ett föräldrarmöte per termin där vi tillsammans med föräldrarna diskuterar verksamheten, aktuell information samt tar upp angelägna frågeställningar.

Under året har vi fler sammankomster som till exempel Lucia, midsommar där föräldrar, syskon och övriga släktingar kan närvara.

Vi har ett föräldraråd som representeras av både föräldrar och personal. Träffar sker 2 - 3 gånger om året.

Öppettider och stängningsdagar

Våra ordinarien öppettide är helgfria vardagar klockan 06:00-17:30.

Stängningsdagar 2021 är:
Fredag 29 januari
Måndag 24 maj
Fredag 1 oktober
Måndag 29 november

Personalen har planerings- och utbildningsdagar.

Nålmakarens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06:00-17:30

Uppdaterad: 4 april 2021