Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Mesta förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Klockan 6.15-7.00 tar vi emot alla barn i en lugn miljö på avdelningen Biet. Klockan 7.30 serveras frukost på respektive avdelning. Efter frukost delas barnen in i mindre grupper och har planerade aktiviteter. Aktiviteterna utgår ifrån det barnen intresserar sig för i sina olika projektarbeten. Vid klockan 11.00 äter vi lunch som tillagas i förskolans kök, den serveras på respektive avdelning. Efter lunchen sover de flesta av de yngre barnen medan de äldre barnen har lugna aktiviteter och tid till lek. Klockan 14.15 äter vi mellanmål, barnen erbjuds därefter lek och olika aktiviteter innan förskolan stänger. Dagen avslutas oftast utomhus på en av våra fina gårdar eller på ängen.

Vårt arbetssätt

barnens trygghet är det som ligger till grunden för vår utbildning på förskolan. Barnen är indelade i mindre grupper under större delen av dagen för att kunna möta varandra i en lugn och trygg miljö. På så sätt får barnen förutsättningar att kunna uttrycka sina tanker och åsikter och därmed få bättre förutsättningar att känna sig trygg på förskolan. Vi arbetar projektinriktat vilket innebär att barnens intressen och behov styr utbildningen och lärmiljön. Projekten är även kopplade till både läroplanen och de lokala verksamhetsmålen.

Språkutveckling

Vi ger barnen flera möjligheter att kunna kommunicera på för att vi vill att varje barn ska känna vara en tillgång i gruppen och därmed utveckla en positiv uppfattning om sig själv. Vi använder bland annat bildkommunikation, tecken som stöd, normkritiska böcker och digitala verktyg.

Lek

Leken har en viktig del i vårt arbete. Under större delen av dagen vistas barnen i mindre sammanhang där de får möjlighet att fördjupa relationer i leken genom att kommunicera med varandra och oss. Barnens intressen och lek styr utformningen av lärmiljön och därför är den föränderlig.

Delaktighet

Genom att vi delar in barnen i mindre grupper ger vi barnen förutsättningar att kunna uttrycka sina tankar och åsikter samt möjligheter att kunna förverkliga sina idéer. På detta sätt kan barnet utveckla sin identitet i gruppen och därmed bli trygg i sig själv som individ.

Mesta förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 14 juni 2022