Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Krongatans förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Klockan är 6.00 och Krongatans förskola börjar sakta vakna till liv. Barn och pedagoger samlas på förskolans torg Mittpunkten. Det kramas och vinkas hej då till föräldrar.

Vid klockan 7.00 går barnen och pedagogerna till sina moduler; Sol, Måne, Vatten, Eld, Jord och Luft.

Klockan 7.45 börjar man äta frukost på avdelningarna. På avdelning Eld serveras en frukostbuffé till de barn och pedagoger från andra avdelningar som kommer för att äta. Frukostbuffén finns för att minska barngrupperna till frukost på de andra avdelningarna.

Klockan 9.15 börjar gruppaktiviteterna på avdelningarna. Barnen är uppdelade i grupper med två pedagoger. Aktiviteter både inne och ute på gården, samt i skogen.

Klockan 11.15 är det lunch från vårt kök där vi får lagad mat.

Klockan 12.00 är det vila och lugna aktiviteter inne eller ute på gården för att dela barnen i mindre grupper.

Klockan 14.30 mellanmål, ute och inneaktivitet.

Klockan 16.45 avdelningarna samlas på Mittpunkten igen med de barnen och pedagoger som är kvar.

Klockan 17.45 förskolan stänger.

Vårt arbetssätt

Vår pedagogiska idé på Krongatans förskola – ”Där saker inte är men blir!”

Vi värnar om det positiva samspelet mellan oss alla som verkar på Krongatans förskola. Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra.

Delaktighet

Vi värnar om ett nära samarbete och vårdnadshavares delaktighet i vår verksamhet.

Vi tror på att barnen kan. Därför vill vi ge de möjlighet till delaktighet och inflytande. Det stimulerar varje barns utveckling och lärande samt ger de tillit till sin egen förmåga.

Tillit till sin egen förmåga kan se ut så här:

Några barn vill gunga och det är svår att ta sig upp. Med hjälp av en pedagog diskuterar man hur de kan ta sig upp själva. Ett av barnen kommer på att man kan stå på en hink. Det visar sig att inte en hink räcker, man måste ha många och barnen hjälps åt att hämta flera.

Språkutveckling

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Från och med hösten 2019 kommer avdelningarna arbeta med teman. Avdelningarna har valt ut olika böcker att arbeta med.

Språkutvecklingen främjas av att man läser för barnen. Med ett tema får barnen möjlighet att uppleva bokens berättelse i många olika miljöer och sammanhang. Barnen gör sagan till sin egen genom att lyssna på den, diskutera den, dramatisera, leka, möta den i skogen, ute på gården, en projicerad bild på väggen och att miljön speglar temat.

Lek

Över tid vill vi på Krongatans förskola erbjuda barnen en miljö som gynnar barnens fantasi, kreativitet och väcker nyfikenhet. Det material vi erbjuder ska vara tillgängligt så att barnen själva kan nå det. Vi vill skapa en stimulerande mångsidigt användbar miljö med god tillgång till varierat och formbart material för skapande och utforskande. En miljö för upplevelser som gynnar barns fantasi och kreativitet.

Gården är stor och det finns olika möjligheter till lek. Stora ytor att kunna röra sig på. Leta efter myror och andra småkryp. Att gräva i sandlådan och lära sig att göra sandkakor när man är ny på förskolan. Att tillsammans med andra nya kompisar klättra upp för trappan och åka ner för rutschkanan.

I skogen går en grupp barn med pedagoger. På vägen hittar man pinnar och blåbär. Framme vid berget äter man frukt för att sedan bygga koja med pinnarna som man hittat.

Inne tar några barn fram limstift, paljetter och pappersrullar. Det blir kikare som man kan gå och kika på saker. Kanske hittar de en skatt. I ett rum blir en soffa till en båt. Pedagoger ser vad barnen leker och att det är en lek som intresserar fler barn. Kanske ska de ändra i miljön och hänga fiskar i taket så att det blir en undervattensvärld med glittrande saker i taket. De bestämmer för att berätta det för barnen vid nästa samling.

Pedagogisk dokumentation

Vårt arbetsverktyg för att utveckla det pedagogiska arbetet och arbeta utifrån förskolans läroplan är den pedagogiska dokumentation. Vi samlar dokumentation som fotografi, film eller skrivet material om barngruppens arbete. Under våra reflektioner tittar arbetslagen på det för att sedan utveckla det pedagogiska arbetet med barnen. Vad ser vi fångar barnens intresse? Hur kan vi pedagoger utmana lärandet i leken.

Barnen blir på olika sätt delaktiga i reflektionen av dokumentationen. Oftast är det bilder på väggen som ger möjlighet till detta. Reflektionen blir efter barnens förmåga där de äldre barnen kan berätta och deras tankar skrivs ner. De mindre barnens reflektion kan vara att titta på bilderna tillsammans i gruppen och att en pedagog filmar vad som händer. Kanske kan man se att de är speciellt intresserad av den bild. Vad är det som intresserar barnen med just den bilden?

Krongatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-17.45

Uppdaterad: 9 november 2022