Så arbetar vi

En dag på förskolan

Öppning kl.6. Gemensamt på Lillgården för Södergården och Lillgården. Tallgläntan öppnar för sig.

Frukost ca 7:30

Kl.9 fram till lunch pedagogiska aktivitetsgrupper inne eller ute

Lunch ca 11:00

Pedagogiska aktivitetsgrupper inne eller ute.

Mellanmål ca 14:15

Fri aktivitet inne eller ute.

ca kl 17 går Södergården över till Lillgården för gemensam stängning. Tallgläntan stänger själva.

Vårt arbetssätt

Vi på Kjula förskola arbetar i projektgrupper som utgår från barnens intressen och behov. Projekten kan vara under kortare eller längre perioder. Grupperna varierar i storlek beroende på projektets innehåll och tidsspann.

Det handlar också om att stärka barns olikheter, stimulera lärandet inom naturkunskap, matematik, språk, drama och musik och att barnen får inflytande över sin vardag och att de vistas i en trygg miljö, ute och inne, som bidrar till god hälsa

.Vi har en inomhusmiljö som förändras och förnyas i takt med barnens utveckling och lärande.

I vår utomhusmiljö har vi tillgång till skog och mark samt våra gårdar och närliggande lekplatser.

Delaktighet

För att göra barnen delaktiga i sitt eget lärande, reflekterar vi kontinuerligt tillsammans med barnen, både i grupp och enskilt. Det ger både barn och pedagoger möjlighet att få syn på mångfalden av tankar, vilket skapar förutsättningar till ökat inflytande. Barnen kan i och med detta få syn på sitt eget lärande.

Pedagogisk dokumentation

Alla arbetslag på förskolan arbetar med att dokumentera verksamheten och reflektera över den. Detta för att synliggöra barnens lärprocesser samt reflektera över den egna praktiken. Dokumentationen och reflektionen blir också en kvalitetssäkring i arbetet mot våra uppsatta mål.

Kjula förskola

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-17.30

Uppdaterad: 10 maj 2021