Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Kjula förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Öppning klockan 6.00 - Gemensamt på Lillgården för Södergården och Lillgården. Tallgläntan öppnar för sig.

Frukost cirka klockan 7.30.

Klockan 9.00 fram till lunch pedagogiska aktivitetsgrupper inne eller ute.

Lunch cirka 11.00.

Pedagogiska aktivitetsgrupper inne eller ute.

Mellanmål cirka klockan 14.15.

Fri aktivitet inne eller ute.

Cirka klockan 17.00 går Södergården över till Lillgården för gemensam stängning. Tallgläntan stänger själva.

Vårt arbetssätt

Vi på Kjula förskola arbetar i projektgrupper som utgår från barnens intressen och behov. Projekten kan vara under kortare eller längre perioder. Grupperna varierar i storlek beroende på projektets innehåll och tidsspann.

Det handlar också om att stärka barns olikheter, stimulera lärandet inom naturkunskap, matematik, språk, drama och musik och att barnen får inflytande över sin vardag och att de vistas i en trygg miljö, ute och inne, som bidrar till god hälsa.

Vi har en inomhusmiljö som förändras och förnyas i takt med barnens utveckling och lärande.

I vår utomhusmiljö har vi tillgång till skog och mark samt våra gårdar och närliggande lekplatser.

Delaktighet

För att göra barnen delaktiga i sitt eget lärande, reflekterar vi kontinuerligt tillsammans med barnen, både i grupp och enskilt. Det ger både barn och pedagoger möjlighet att få syn på mångfalden av tankar, vilket skapar förutsättningar till ökat inflytande. Barnen kan i och med detta få syn på sitt eget lärande.

Pedagogisk dokumentation

Alla arbetslag på förskolan arbetar med att dokumentera verksamheten och reflektera över den. Detta för att synliggöra barnens lärprocesser samt reflektera över den egna praktiken. Dokumentationen och reflektionen blir också en kvalitetssäkring i arbetet mot våra uppsatta mål.

Kjula förskola

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-17.30

Uppdaterad: 11 februari 2022