För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

När ditt barn får en plats på förskolan bjuder vi in till ett inskolningssamtal. Där lägger vi tillsammans upp en plan för ditt barns inskolning och du får berätta om ditt barn för att vi ska kunna mötas på bästa sätt.

Vi erbjuder barndelaktiga utvecklingssamtal minst en gång om året, där vi tillsammans (vårdnadshavare, barn och personal) samtalar om ditt barns lärande och dennes tankar om förskolan.

Vi har minst ett föräldramöte per år.

Ett antal gånger varje termin bjuder förskolechefen in till föräldraforum. Förskolechefen finns då på plats på förskolan mellan kl 14.30-17.00 för att möta vårdnadshavare som är välkomna att lyfta frågor kring verksamheten, kring förskolan i stort eller bara för att byta några ord. Föräldraforum arrangeras som drop-in, det går bra att komma när som helst mellan kl 14.30-17.00.

Inskolning

Vi arbetar med föräldraaktiv inskolning. Detta innebär att du som vårdnadshavare är med och deltar i vår verksamhet, du tar hand om och leker med ditt barn de första dagarna under inskolningen. Detta ger dig tillfälle att se hur vår verksamhet fungerar och hur vi arbetar samtidigt som du kan passa på att ställa frågor om du funderar över något. Vi vill också att ditt barn ska få möjlighet att utforska vår miljö och oss i personalen med den tryggaste personen som barnet känner, nämligen dig.

Inskolningens längd varierar beroende på barnen, en del behöver mer tid och andra behöver mindre. Generellt räknar vi med att barnen är inskolade inom 5-7 dagar.

Vi använder oss oftast av gruppinskolning, vilket betyder att vi skolar in fler barn samtidigt. Detta gör också att vi har flera vårdnadshavare på plats under inskolningen vilket ger er en möjlighet att lära känna och skapa kontakt med varandra. För att barnen ska bli trygga och kunna bygga ett förtroende för oss, så ser vi till att vi alla är lika aktiva och har samma ansvar för barnen under inskolningen.

Innan inskolningen har vi samtal med er då vi går igenom vad som förväntas av er och vad ni kan förvänta er av oss under inskolningen. Vi samtalar om hur vi tänkt lägga upp inskolningen för ert barn och ni får möjlighet att ställa frågor.

Öppettider och stängningsdagar

Kjula förskola har öppet måndag - fredag 6:00-18:00

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Planeringsdagar 2021: 27 maj

Sommaren 2021

Kjula förskola är öppen hela sommaren, dock inte i alla ordinarie lokaler utan viss samordning kommer att ske.

Kjula förskola

Öppettider

Måndag - Fredag 06.00 - 18.00

Uppdaterad: 23 april 2021