För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Under introduktion arbetar vi för att skapa en positiv och trygg relation med barn och vårdnadshavare.

Daglig kontakt mellan vårdnadshavare och pedagoger sker vid lämning och hämtning av barnet.

Vi erbjuder utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om barnets utveckling och lärande.

Ni vårdnadshavare är viktiga för oss, tillsammans med er så ska vi erbjuda barnen en trygg, rolig och lärorik tid på förskolan.

Öppettider och stängningsdagar

Förskola är öppen vardagar mellan klockan 6.15-17.30.

Planeringsdagar när förskolan är stängd

  • 23/8 2024
  • 30/9 2024
  • 1/10 2024

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Källgatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-17.30

Uppdaterad: 30 maj 2024