Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Kälkbacksvägens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

På Kälkbacksvägens förskola ser vi att trygghet är grunden till allt lärande. Alla ska känna sig trygga och välkomna. Vår förskola är mångkulturell, där vi ser olikheter som en tillgång. Förskolan är en mötesplats för alla.

En dag på förskolan

Förskolan öppnar klockan 6.15. Vi träffas på jouren och är där tillsammans fram till cirka klockan 7.30, då går vi till våra avdelningar. Klockan 8.00 serveras frukost. Runt klockan 9.00 börjar olika slags aktiviteter tillsammans med barnen ,både inomhus och utomhus. Vi utnyttjar dels vår fina förskolegård men har även nära till en fin närmiljö. Vi delar på oss under denna tid i mindre grupper. Klockan 11.15 så äter vi lunch. Efter lunchen är det vila i olika former för barnen. Efter vilan fortsätter vi med planerade och spontana aktiviteter efter barnens intressen och behov. Mellanmål serveras klockan 14.30. Dagen fortsätter fyllas med aktiviteter tillsammans med barnen, inomhus och utomhus. Förskolan stänger klockan 18.00.

Delaktighet

Vi delar på oss under större delen av dagen i mindre grupper. På det sättet får barnen fler möjligheter till ökat inflytande.

Språkutveckling

Vi är en mångkulturell förskola. I vår vardag, i alla situationer arbetar vi med kommunikation och språkutveckling av olika slag. Vi utnyttjar alla situationer till att träna språk och kommunikation. Det kan handla om matsituationer, vid blöjbyten, i tamburen vid på och avklädning och i leken. Där kompetensen finns använder vi även oss utav tecken som stöd för att förstärka språket och vi använder oss även av bildstöd.

Kälkbackvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 11 februari 2022