Eskilstuna kommun

För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Trygga vårdnadshavare – Trygga barn! Genom att skapa olika forum för möten mellan vårdnadshavare och pedagoger bygger vi på våra goda relationer som är så viktiga!

Den dagliga kontakten är grunden för vår kommunikation med vårdnadshavare. Dessutom erbjuder vi inskolningssamtal, utvecklingssamtal, föräldramöten och andra gemensamma aktiviteter.

Varje månad skickar pedagogerna också ut ett månadsbrev, som utgår ifrån läroplanens olika delar.

Öppettider och stängningsdagar

Våra ordinarie öppettider helgfria vardagar.

Måndag-torsdag klockan 6.15-17.30.
Fredag klockan 6.15-17.30.

Planeringsdagar när förskolan är stängd vt 2023

  • Planeringsdagar när förskolan är stängd vt 20230526

Planeringsdagar när förskolan är stängd HT 2023

  • Planeringsdagar när förskolan är stängd HT 28/9 samt 29/9


Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hans ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Hattmakarens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-17.30

Uppdaterad: 31 maj 2023