För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Trygga vårdnadshavare – Trygga barn! Genom att skapa olika forum för möten mellan vårdnadshavare och pedagoger bygger vi på våra goda relationer som är så viktiga!

Den dagliga kontakten är grunden för vår kommunikation med vårdnadshavare. Dessutom erbjuder vi inskolningssamtal, utvecklingssamtal, föräldramöten och andra gemensamma aktiviteter.

Varje månad skickar pedagogerna också ut ett månadsbrev, som utgår ifrån läroplanens olika delar.

Öppettider och stängningsdagar

Våra ordinarie öppettider helgfria vardagar.

Måndag-torsdag klockan 6.15-18.00.
Fredag klockan 6.15-17.30.

Planeringsdagar när förskolan är stängd ht 2022

  • Fredag 30 september
  • Måndag 5 december

Planeringsdagar när förskolan är stängd vt 2023

  • Tisdag 24 januari

Information till vårdnadshavare på Hattmakarens förskola

Eskilstuna kommuns förskolenämnd har den 22 mars tagit beslut om extra kompetensutvecklingsdagar för Hattmakaren eftersom vi använde våra dagar när vi flyttade in i våra nya lokaler.

Därför kommer förskolan att vara stängd för kompetensutveckling måndag 23 maj och tisdag 24 maj. Om det här blir ett problem för er vårdnadshavare ta kontakt med Anna eller Clara då vi kan erbjuda omsorg på en annan förskola inom vårt område. Då behöver vi få besked senast 6 maj. Vi kommer troligtvis inte att ha möjlighet att skicka med någon känd personal eftersom det är viktigt att all personal är med på kompetensutvecklingsdagarna.

Vänliga hälsningar

Clara Aurich rektor och Anna Eriksson biträdande rektor.

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hans ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Hattmakarens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-17.30

Uppdaterad: 18 november 2022