För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Vi kallar till föräldramöten 1-2 gånger per läsår. Det är ett forum för frågor och diskussioner och en möjlighet till mer inflytande och för att få information om verksamheten.

Har man idéer/ synpunkter kring verksamheten eller sitt barn bör man ta det direkt med berörd personal. Har man något övrigt som man vill lyfta eller har frågor kring har man möjlighet att kontakta bitr. förskolechef Frida Boman via telefon eller mail..

Föräldraforum är tillfällen då Ni som föräldrar har möjlighet att ha ett möte med vår chef, biträdande förskolechef Frida Boman, för att framföra tankar, åsikter eller idéer. Hon finns här på förskolan mellan 14.00-17.00 denna dag. Datum för dessa skickas ut och det är ca 2 tillfällen per termin.

Vi bjuder också in till gemensamma aktiviteter under året, som t ex vid Luciafirande och någon form av drop-in. Det är tillfällen som kan stärka gemenskapen och som ger gemensamma upplevelser på förskolan.

Öppettider och stängningsdagar

Hållsta förskola har öppet måndag - fredag 06:00- 17:30

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Planeringsdagar 2021: 28 maj

Sommaren 2021

Förskolan är stängd v.28-31. Finns behov av omsorg under den perioden är barnen välkomna till Vreta förskola, som har öppet hela sommaren.

Hållsta förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06.30-18:30

Uppdaterad: 23 april 2021