För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Vi kallar till föräldramöten 1-2 gånger per läsår. Det är ett forum för frågor och diskussioner och en möjlighet till mer inflytande och för att få information om verksamheten.

Har man idéer/ synpunkter kring verksamheten eller sitt barn bör man ta det direkt med berörd personal. Har man något övrigt som man vill lyfta eller har frågor kring har man möjlighet att kontakta bitr. förskolechef Frida Boman via telefon eller mail.

Föräldraforum är tillfällen då Ni som föräldrar har möjlighet att ha ett möte med vår chef, biträdande förskolechef Frida Boman, för att framföra tankar, åsikter eller idéer. Hon finns här på förskolan mellan klockan 14.00-17.00 denna dag. Datum för dessa skickas ut och det är cirka 2 tillfällen per termin.

Vi bjuder också in till gemensamma aktiviteter under året, som t ex vid Luciafirande och någon form av drop-in. Det är tillfällen som kan stärka gemenskapen och som ger gemensamma upplevelser på förskolan.

Öppettider och stängningsdagar

Hållsta förskola har öppet måndag-fredag klockan 6.15-17.30.

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Sommaren 2024

Hållsta förskola har stängt v.28-31.Om det finns behov av omsorg under de veckorna är ni välkomna till Vreta förskola, som har öppet hela sommaren.

Planeringsdagar när förskolan är stängd 2024

  • VT Planeringsdagarna var i januari

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Hållsta förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-17.45

Uppdaterad: 28 februari 2024