Hållsta förskola ligger cirka 1 mil från Eskilstuna och är placerad mitt i samhället. Vi har cirka 80 barn fördelat på fem avdelningar. Två avdelningar för de äldre barnen och tre avdelningar för de yngre barnen.

Hållsta förskola är beläget med närhet till naturen. Vår stora gård är varierat utformad för att uppmuntra till lek, fysisk aktivitet, upptäckande och utforskande. Vår utemiljö erbjuder barnen möjligheter till samspel i både små och stora gruppkonstellationer. Utemiljö Fruktträd, buskar, insekter, växter, skog, backar, olika träd, smådjur. Skugga och sol, möjlighet till vattenlek.

På Hållsta förskola vill vi lägga grunden för ett livslångt och lustfyllt lärande. Vi vill att alla barn erbjuds en trygg, stimulerande, rolig och utmanande utbildning efter sina behov och förutsättningar. Grön flagg, likabehandling – ”alla människors lika värde”, demokrati, hållbar utveckling.

Varmt välkommen hit!

Vill du hälsa på hos oss?

Är du nyfiken på vår förskola och vill besöka oss inför valet av förskoleplats för ditt barn? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig på telefon 070-086 27 13.

Ring till oss så bokar vi in ett besök där du får en guidad visning av förskolan och vi får en chans att berätta hur vi arbetar.

Hållsta förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.00-17.45

Uppdaterad: 11 februari 2022