Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Gustavsborgsvägens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

På Gustavsborgsvägens förskola ska alla barn mötas av en miljö som inbjuder till samspel och lärande.

En dag på Gustavsborgsvägens förskola börjar klockan 06.15 vi öppnar tillsammans på en modul med barn från alla avdelningar fram till klockan 7.00. Därefter går barn och personal in på respektive avdelning, Blåklockan, Brudslöjan, Skogsstjärnan, Torget och Gullvivan. Frukost serveras klockan 7.30 och efter frukosten erbjuds inne- och eller utelek och varje avdelning arbetar med sina olika projekt. Strax efter klockan 11.00 serveras lunch på avdelningarna för de yngre barnen och klockan 11.30 på avdelningarna för de äldre barnen. Mellanmål serveras strax efter klockan 14.00 för de yngre barnen och klockan 14.30 för de äldre barnen. Klockan 16.30 träffas barn och personal igen inne eller ute på stora gården för gemensam stängning.

Vårt arbetssätt

Vår verksamhet grundar sig på barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter. Vi vill att vår förskola ska genomsyras av fantasi, lek och glädje men också att barnen utmanas i sitt lärande. För oss är miljön viktig och den ska vara föränderlig, utmanande, rolig och lärorik.

Vi försöker ha en stimulerande innemiljö där barnen själva kan dela upp sig i grupper efter intressen och kan ta för sig av rummens material. Vi vistas utomhus varje dag, både på vår gård och vi går kontinuerligt till skogen och utforskar närområdet.

Barns inflytande och delaktighet

Vi arbetar för att alla barn ska ha inflytande i sin vardag. Det förutsätter ett arbetssätt där barnen delas in i mindre grupper under delar av dagen och där de vuxna finns nära barnen. Vi tänker att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan.

Språkmiljö

Vi arbetar med projekt i olika uttrycksformer. Genom att ha med projekten i vår dagliga verksamhet synliggör vi områden som matematik, språk, naturkunskap, naturvetenskap, digitalisering, rörelse och samspel.

Lek

Leken har en central plats på förskolan. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet. Pedagogerna ger barnen tid att själva prova och lära av varandra och vi menar att barngruppen är den största tillgången i vår verksamhet. Vi arbetar även här med att synliggöra områden som matematik, språk, naturkunskap, naturvetenskap, digitalisering, rörelse och samspel.

Pedagogisk dokumentation

De vuxna lyssnar, ställer fördjupande frågor, observerar och dokumenterar det barn gör, säger och lär. Pedagogerna ger barnen tid att själva prova och lära av varandra och vi menar att barngruppen är den största tillgången i vår verksamhet.

Gustavsborgsvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 3 mars 2022