Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Gredby förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

När förskolan öppnar tas alla barn emot på hemvist Borgen på nedre våning.

Klockan 7.00 går alla barn tillsammans med en pedagog till sin hemvist.

Från klockan 7.30-8.15 serveras frukostbuffé i restaurangen.

Efter frukost delas barnen in i mindre grupper och här nyttjar man både den pedagogiska lärmiljön inomhus och utomhus för olika pedagogiska aktiviteter.

Lunchen serveras i restaurangerna under två sittningar, varav de yngsta barnen äter i den första och de äldre barnen äter i den andra.

Efter lunch varvas olika pedagogiska aktiviteter både inomhus och utomhus med vila för de barn som behöver det.

Mellanmål serveras i restaurangerna under två sittningar där de yngre barnen äter i den första och de äldre barnen äter i den andra.

Vid cirka klockan 16.30-17.00 samarbetar alla hemvister och är tillsammans på Borgen eller utomhus på gården.

Vårt arbetssätt 

Förskolan lägger stor vikt vid att den pedagogiska verksamheten ska byggas utifrån barnens erfarenheter, tankar och delaktighet och vi arbetar utifrån att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan. Vi lägger stort fokus på trygghet och glädje och på ett lekfullt sätt stimulera barnens lust till att leka och lära.

Barns inflytande och delaktighet

Utifrån barnens intresse, behov och erfarenhet arbetar vi fram en organisation och struktur där alla barn får ingå i en grupp med ett färre antal barn under större del av dagen. Det skapar goda förutsättningar för pedagogerna att kunna bedriva utbildning och undervisning och ge barnen en ökad möjlighet till delaktighet och inflytande i sin vardag.

Språkutveckling

För att främja barns språkutveckling använder vi oss av det talade språket men också tecken och bilder som ett stöd och ett komplement. På hemvist Parken och del av Eken arbetar vi med "före Bornholms modellen" och på hemvist Borgen och del av Eken arbetar vi med Babblarna.

Lek

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet. Leken har en central plats i undervisningen på förskolan. Den pedagogiska lärmiljön är alltid föränderlig utifrån barnens olika intressen och behov.

Pedagogisk dokumentation

Barnets utveckling och lärande dokumenteras med olika digitala verktyg. Dokumentationerna används sedan i samreflektion mellan pedagoger / barn / vårdnadshavare för att synliggöra det enskilda barnets kunnande för både barn och vårdnadshavare i reflektioner och samtal.

Gredby förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 3 mars 2022