Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Fröslundavägens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Vi äter frukost klockan 7.30 på våra avdelningar, därefter erbjuds barnen fri lek. Runt klockan 9.00 delas barnen upp i olika gruppkonstellationer och har aktiviteter inne och ute.

Vid klockan 11.00-11.30 äter vi pedagogisk lunch tillsammans med barnen. Därefter har vi olika former av vila och återhämtning.

Vi äter mellanmål vid cirka klockan 14.30. På eftermiddagarna erbjuds barnen olika aktiviteter och fri lek.

Vårt arbetssätt

På vår förskola utgår vi ifrån läroplanen för förskolan, vår viktigaste tanke är att barn lär i kommunikation och samspel med andra. I vår verksamhet är trygghet och trivsel grundläggande. Det är grunden för att ge barnen förutsättningar för att leka och lära. Vårt mål är att alla barn och vårdnadshavare känner sig väl bemötta på förskolan. Vi strävar också efter att stimulera och utmana barnen under sin vistelse på förskolan i alla vardagliga situationer.

Delaktighet

Barnen är indelade i mindre grupper under större delen av dagen för att få ett ökat inflytande över sin vardag och därmed en mer meningsfull tillvaro på förskolan.

Språkutveckling

Vi arbetar språkutvecklande för att skapa gemensamma erfarenheter för barnen att uttrycka sig och kommunicera kring. Med stöd av bland annat bildkommunikation, tecken som stöd och digitala verktyg för att främja den mångfald av språk vi har på vår förskola.

Lek

Leken har en viktig plats i barnens utbildning. Vi utvecklar vår miljö utefter barnens intressen samt för att inspirera och stimulera dem vidare. Vi är aktivt närvarande för att fånga upp barnens tankar och funderingar i leken för att alla barn ska få vara delaktiga och uppmuntras till lek.

Fröslundavägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 10 februari 2022