Eskilstuna kommun

För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Vi värnar om att skapa tillitsfulla relationer med dig som vårdnadshavare. Den dagliga kontakten blir därför ett viktigt möte för att prata om barnens vardag på förskolan och hemma. Tillsammans kan vi skapa de bästa förutsättningarna för ditt barn på förskolan.

Vi erbjuder vårdnadshavare

  • föräldramöte
  • utvecklingssamtal
  • drop in fika
  • förskolans dag
  • enkäter

Vi möter alltid upp frågor och funderingar som dyker upp.Kan vi inte svara direkt tar vi reda på det och återkopplar vid ett senare tillfälle.

Öppettider och stängningsdagar

Ordinarie öppettider är måndag-fredag klockan 6.15-17.30.

Två dagar per termin stänger förskola för planering, fortbildning för pedagogerna och utvärdering av verksamheten.

Planeringsdagar när förskolan är stängd

  • Fredag 20 januari 2023
  • Måndag 12 juni 2023
  • Måndag 28 augusti 2023
  • Måndag 11 december 2023

Sommarförskola

Under veckorna 28-31 kommer verksamheten vara kvar på Fröslundavägens förskola

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hand ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Fröslundavägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 5 juni 2023