Röd träbyggnad med vita fönster och vit dörr.

Fröslundavägens förskola

Från och med årsskiftet 2024 har Fröslundavägens förskola avvecklats och ingår numera i Fogdegatans förskolas organisation.

Fröslundavägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 15 januari 2024