Eskilstuna kommun

Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Fogdegatans förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

På morgonen tar vi emot barnen i en lugn miljö. Frukost klockan 7.30. Klockan 9.00 delar varje avdelning in barnen i mindre grupper och har planerade aktiviteter utifrån det barnen intresserar sig för i sina projektarbeten. Lunch klockan 11.15 . Medan de yngre barnen sover har de äldre barnen läsaktiviteter och tid att få utvecklas i sin lek tillsammans med oss. Klockan 14.30 äter vi mellanmål. Barnen erbjuds därefter lek och olika aktiviteter innan förskolan stänger vid klockan 17.30.

Vårt arbetssätt

Vårt arbetssätt utgår från läroplanen för förskolan, där den bärande tanken är att barn lär i kommunikation och samspel med andra. Vi utgår från det relationella perspektivet, och vi vill att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt genom estetiska uttrycksformer och digitala verktyg.

Delaktighet

Barnen är indelade i mindre grupper under större delen av dagen för att få ett ökat inflytande över sin vardag och därmed en mer meningsfull tillvaro på förskolan.

Språkutveckling

Vi arbetar språkutvecklande med lekfull läsning och estetik som grund i våra projektarbeten för att skapa gemensamma erfarenheter för barnen att uttrycka sig och kommunicera kring. Vi använder bland annat bildkommunikation, tecken som stöd och digitala verktyg för att främja den mångfald av språk vi har på vår förskola.

Lek

Leken har en central plats i barnens utbildning. Vi utvecklar ständigt vår miljö och är aktivt närvarande i leken för att alla barn ska få vara inkluderade och inspireras till lek. Under större delen av dagen vistas barnen i mindre sammanhang för att ge dem möjlighet att fördjupa relationer och främja kommunikation med varandra genom lek.

Pedagogisk dokumentation

Vi använder pedagogisk dokumentation som grund för reflektion mellan personal och i samspel med barnen. Genom bland annat foto, film och anteckningar synliggör vi barnens idéer, intressen och lärande. Den kunskapen ligger sedan till grund för hur vi utvecklar vår verksamhet.

Fogdegatans förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.15-18.15

Uppdaterad: 10 februari 2022