Så arbetar vi

För oss är det viktigt att barnet ska känna sig välkommet till förskolan så vi möter upp alla barn på vår jouravdelning fram till 7:00. Därefter går alla till sina respektive avdelningar. Under dagen vistas barnen i olika gruppkonstellationer inne eller ute. Verksamheten bedrivs i planerade gruppaktiviteter och fri lek. Måndagar och fredagar kl. 9-11 turas avdelningarnas personal om att ha reflektionstid enligt särskilt schema.

En dag i veckan när vädret tillåter det lagar vår kock mat utomhus som de äldsta barnen också äter ute.Vi tänker att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan.

Vårt arbetsätt

Vi tänker att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan.

För oss är det viktigt att skapa lärmiljöer där barnen får möta material som förundrar och fascinerar, ett kreativt material som uppträder på ett spännande och intressant sätt.

Barns inflytande och delaktighet

Utifrån barns intressen, behov och erfarenheter arbetar pedagogerna fram en organisation och struktur där alla barn får ingå i en grupp med ett färre antal barn under större del av dagen. Det skapar goda förutsättningar för pedagogerna att kunna bedriva utbildning och undervisning.

Språk

I både inne och uteleken gör vi språkutvecklande aktiviteter exempelvis sagoläsning, dans- och musikstund

Lek

Leken har en central plats på förskolan. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar barnens vardag tillsammans med barnen. vi sätter upp bilder och text (kopplat till vår läroplans mål) på väggarna för att både barn, vårdnadshavare och vi pedagoger ska kunna reflektera tillsammans över det vi gjort

Flöjtvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06:30-18.30

Uppdaterad: 1 april 2021