Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Flöjtvägens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

Flöjtvägens förskola består av fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-3 och 3-5 år, med samarbete mellan avdelningarna.

Omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan. Barnen delas i mindre grupper inne eller ute en del av dagen. Verksamheten bedrivs i planerade gruppaktiviteter och fri lek.

Vårt arbetssätt

För oss är det viktigt att skapa lärmiljöer där barnen får möta material som förundrar, fascinerar, utmanar och inspirerar.

En dag i veckan när vädret tillåter det lagar vår kock mat utomhus som de äldsta barnen också äter ute.

Barns inflytande och delaktighet

Genom att barnen får vara i mindre grupp under delar av dagen skapar pedagogerna goda förutsättningar att kunna bedriva utbildning, undervisning och väcka barnens nyfikenhet och lust till lärande utifrån barns intressen, behov och erfarenheter.

Språk

Språk och kommunikation är grunden som vår verksamhet vilar på. I både inne och uteleken har vi språkutvecklande aktiviteter exempelvis sagoläsning, skapande, dans- och musikstund.

Lek

Leken har en central plats på förskolan. Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik och leken är grunden för det livslånga lärandet.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar barnens vardag tillsammans med barnen. vi sätter upp bilder och text (kopplat till vår läroplans mål) på väggarna för att både barn, vårdnadshavare och vi pedagoger ska kunna reflektera tillsammans över det vi gjort.

Flöjtvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 10 februari 2022