För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Föräldramöten

Vi bjuder in till föräldramöte en gång under höstterminen. På vårterminen brukar vi ha en gemensamt aktivitet tillsammans alla förskolans barn och deras familjer så som grillkväll med olika aktiveiteter.

Enkät

Vi tycker att det är viktigt att ni som föräldrar känner er trygga med oss och vi är glada för synpunkter på vår verksamhet. Varje år har ni föräldrar möjlighet att vara med och påverka era barns verksamhet, genom att besvara en förskolenkät som skickas ut till er. Det är viktigt att ni besvarar den, vi utvärderar den och har den som grund till vår planering.

Föräldraforum

Två gånger per termin har Sanita föräldraforum. Vårdnadhavare kan träffa förskolans rektor och prata om frågor som rör förskolan.

Öppettider och stängningsdagar

Flöjtvägens förskola har öppet måndag - fredag 6.30-18.30.

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Stängda dagar 2021: 18/1,21/5, 20/9 och 6/12

I vårat område slår vi samman förskolor från hela Förskoleområde väster och har en Sommarförskola öppet under v 28-31 samt julen.

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hans ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Flöjtvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06:30-18.30

Uppdaterad: 25 maj 2021