För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Föräldramöten

Vi bjuder in till föräldramöte en gång under höstterminen. På vårterminen brukar vi ha en gemensamt aktivitet tillsammans alla förskolans barn och deras familjer så som grillkväll med olika aktiveiteter.

Enkät

Vi tycker att det är viktigt att ni som föräldrar känner er trygga med oss och vi är glada för synpunkter på vår verksamhet. Varje år har ni föräldrar möjlighet att vara med och påverka era barns verksamhet, genom att besvara en förskolenkät som skickas ut till er. Det är viktigt att ni besvarar den, vi utvärderar den och har den som grund till vår planering.

Föräldraforum

Två gånger per termin har Sanita föräldraforum. Vårdnadhavare kan träffa förskolans rektor och prata om frågor som rör förskolan.

Öppettider och stängningsdagar

Flöjtvägens förskola har öppet måndag - fredag 6.30-18.30.

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Stängda dagar 2021: 18/1,21/5, 20/9 och 6/12

I vårat område slår vi samman förskolor från hela Förskoleområde väster och har en Sommarförskola öppet under v 28-31 samt julen.

Flöjtvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - Fredag 06:30-18.30

Uppdaterad: 11 maj 2021