För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen för ditt barn. Vi vill att vår verksamhet och vårt arbete kring barnen ska ske i nära och förtroendefullt samarbete.

Ekenhillsvägens förskola har inskolningssamtal, uppföljningssamtal, barndelaktiga utvecklingssamtal, föräldramöten och gemensamma familjesammankomster.

Öppettider och stängningsdagar

Ekenhillsvägens förskola har öppet måndag - fredag 6.30-18.30

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att kompetensutveckla, utbilda, utvärdera och självvärdera verksamheten.

Stängda dagar 2021: 1/2,27/9 och 29/11

I vårat område slår vi samman förskolor från hela Förskoleområde väster och har en Sommarförskola öppet under v 28-31 samt julen.

Ekenhillsvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - fredag 6.30 -18.30

Uppdaterad: 11 maj 2021