För vårdnadshavare

Information för dig som vårdnadshavare.

Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen för ditt barn. Vi vill att vår verksamhet och vårt arbete kring barnen ska ske i nära och förtroendefullt samarbete.

Ekenhillsvägens förskola erbjuder inskolningssamtal, föräldradelaktig inskolning, uppföljningssamtal, barndelaktiga utvecklingssamtal, föräldramöten och gemensamma familjesammankomster.

Öppettider och stängningsdagar

Ekenhillsvägens förskola har öppet måndag - fredag 6.15-18

Under fyra dagar per år är förskolan stängd i syfte att pedagogerna ska få kompetensutveckling.

Stängda dagar 2021: 1/2,27/9 och 29/11

I vårat område slår vi samman våra förskolor och har en "Sommarförskola" öppet under v 28-31 samt vissa år även under julen.

Säg vad du tycker

Dina åsikter är viktiga för oss och hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Om du vill tycka till om oss och vår verksamhet, till exempel ge oss beröm eller framföra klagomål, är du välkommen att kontakta oss.

 

I första hand ska du vända dig till berörd personal i den verksamhet där synpunkten hör hemma.

I andra hans ska du vända dig till rektor eller annan chef i verksamheten.

Om personal eller rektor på förskolan eller skolan inte kan lösa problemet ska du lämna dina synpunkter i kommunens e-tjänst - Säg vad du tycker.

Kan jag vara anonym?

Ja, men om du är anonym finns ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi har behandlat dina synpunkter.

Efter hur lång tid får jag svar?

Du kommer att få svar inom tio arbetsdagar. Om besked om åtgärd inte kan lämnas kommer du att få information om den fortsatta hanteringen. Svar ska lämnas muntligt eller skriftligt.

Ekenhillsvägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag - fredag 6.30 -18.30

Uppdaterad: 15 oktober 2021