Så arbetar vi

Här kan du läsa om en dag på Edlingevägens förskola och få reda på mer om våra olika arbetssätt.

En dag på förskolan

Edlingevägens förskola har sin utgångspunkt i läroplanen om att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn genom att skapa trygghet hos våra barn och vårdnadshavare vill vi ge goda förutsättningar för barnens lärande samt utifrån barnens intressen, nyfikenhet och erfarenheter. Vi tänker att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet under en dag på förskolan.

Vårt arbetssätt

Vi strävar efter ett förhållningssätt där pedagogen blir medforskare och ger barnen verktyg och möjligheter i deras lärandeprocess.

Barns inflytande och delaktighet

Utifrån barns intressen, behov och erfarenheter arbetar pedagogerna fram en organisation och struktur där alla barn får ingå i en grupp med ett färre antal barn under större del av dagen. Det skapar goda förutsättningar för pedagogerna att kunna bedriva utbildning och undervisning.

Social språkmiljö

Som en del av Eskilstuna kommuns lässatsning, har vi valt att arbeta i projekt med boken Kvastresan som genomsyrar förskolans verksamhet.

Lek

Vi vill att vår förskola ska genomsyras av fantasi, lek och glädje men också att barnen utmanas i sitt lärande. För oss är miljön viktig och den ska vara utmanande, rolig och lärorik.

Leken har en central plats i Förskolan. Leken är grunden för det livslånga lärandet.

Pedagogisk dokumentation

Vi dokumenterar barnens vardag tillsammans med barnen. vi sätter upp bilder och text (kopplat till vår läroplans mål) på väggarna för att både barn, vårdnadshavare och vi pedagoger ska kunna reflektera tillsammans över det vi gjort

Edlingevägens förskola

Telefon:

Öppettider

Måndag-fredag kl. 6.30-18.30

Uppdaterad: 3 mars 2022